Capa

Deesses i Tombes. Mites femenins en el cinema de Hollywood

PROA EDICIONS
07 / 2004
9788484376798
Catalã
(CAT).LA MIRADA
Narrativa

Sinopse

A l'espectador de cinema sempre li ha estat fácil saber qué fa l'heroi masculí a les pel·lícules clássiques de Hollywood: está atrafegat alliberant noies atemorides per bandits, monstres o pirates. Peró quin ha estat exactament el paper de la figura femenina Té només la missió d'exaltar les gestes victorioses de l'heroi No han faltat estudis que demostressin la inconsisténcia de la figuració de la dona en les pel·lícules de l'edat d'or de Hollywood. Més encara: s'ha posat en relleu la clara misogínia que es detecta en moltes obres mestres del cel·luloide nord-americá. Deesses i tombes. Mites femenins en el cinema de Hollywood reexamina el paisatge iconográfic d'algunes de les pel·lícules més significatives de la história del cinema per demostrar que, al cor del classicisme, s'hi troba un dels rostre més singulars i enlluernadors de la feminitat; un Imaginari on ressonen els mites de Pandora, Atenea, Deméter i Perséfone; un univers aquátic i lunar regentat pel domini mágic de la Feminitat.